Taloushallintoliiton uutisia

  • Huhtikuun alussa otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri, jota ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Pankit ja muut luotonantajat ilmoittavat rekisteriin tiedot yksityishenkilöille antamistaan kulutusluotoista, joita ovat muun muassa asuntolainat, autolainat, luottokorttiluotot. Rekisteriin ei viedä yrityksille annettuja lainoja. The post Positiivinen luottorekisteri käynnistyy 1. huhtikuuta appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Kila on julkaissut 13. helmikuuta 2024 uuden lausuntonsa Maksamattomien ennakoiden eliminoinnista myyntisaamisista ja saaduista ennakoista (KILA 2056/2024). Lausunto ei sinällään tarjoa juurikaan mitään uutta, mutta nostaa hyvin esiin, mitä seikkoja tulee huomioida asiakkaalta saatujen ennakkomaksujen tase-erää pohtiessa. The post KILA: Maksamattomien ennakoiden eliminoinnista myyntisaamisista appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Verohallinto on julkaissut uusia ohjeita ja tehokäyttäjän käyttövinkkejä Omavero-palveluaan varten. Ohjeista on erilliset versiot myös taloushallinnon ammattilaisille, jotka käyttävät Omaveroa paljon. The post Verohallinto julkaissut uusia OmaVeron käyttövinkkejä appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Tietoturvan kehittämisen tukea voidaan myöntää suomalaisille yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Taloushallintoala tarjoaa huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluita. Lue tästä, mistä tuessa on kyse ja miten sitä voi hakea. The post Taloushallinnon yrityksillä on mahdollisuus hakea tietoturvan kehittämisen tukea appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Osaamisen ja kehittymisen johtaminen on strateginen prosessi, jolla on omat tavoitteet organisaatio-, yksikkö-, tiimi- ja yksilötasolla sekä tavoitteita tukevat mittarit. Prosessi lähtee organisaation nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeiden tunnistamisesta ja osaamisvajeiden ymmärtämisestä. The post Osaamisen johtaminen ei ole vain koulutusten tarjoamista henkilöstölle appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet on uudistettu. Uudet tutkintoperusteet tulevat voimaan elokuun 2024 alussa. Taloushallintoliiton johtavat asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana Opetushallituksen käynnistämässä kehittämistyössä, ja tutkinto vastaa nyt entistä paremmin taloushallintoalan osaamistarpeisiin. The post Uudistettu liiketoiminnan perustutkinto huomioi aiempaa paremmin taloushallinnon osaamistarpeet appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Liikeosakeyhtiöiden on annettava tilinpäätös ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Muiden yritysten on annettava tilinpäätöstiedot rekisteröitäväksi, jos kirjanpitolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Ilmoittamisen tapoja ja kanavia on monia – tähän kirjoitukseen on koottu tietoa niistä. The post Millä tavoin tiedot yhtiökokouksen päätöksistä voi ilmoittaa rekisteröitäväksi PRH:lle? appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Kauppatieteiden maisteri Juuso Lehmuskoski on nimitetty Huoltovarmuuskeskukseen perustetun taloushallintoalan poolin valmiuspäälliköksi. Lehmuskoski aloitti työssään 1. helmikuuta 2024. The post Juuso Lehmuskoski nimitetty valmiuspäälliköksi Taloushallintoalan pooliin appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Kila on julkaissut 16. tammikuuta uusimman lausuntonsa 2024/2055 ”Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvien velkojen esittämisestä liitetietona” The post KILA:n uusin lausunto erääntyvien velkojen esittämisestä liitetietona appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.
  • Olemme saaneet viime kuukausien aikana useilta tilitoimistoilta ja viranomaisiltakin yhteydenottoja ohjelmistoihin ja ennen kaikkea ohjelmistojen sopimusehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Tästä kirjoituksesta löydät selvityksiä ja vinkkejä. The post Tarkkana ohjelmistohankinnoissa ja ohjelmistosopimuksissa! appeared first on Suomen Taloushallintoliitto ry.

Alta voit kirjautua taloushallinnon ohjelmistoihin